Hotels & Lodging In Ganpatipule


Maharashtra Tourism Development Corp. 235248 / 235061
Tarang Restaurant (MTDC) C/o. Nath Caterer 235072
Hotel Landmark 235212
Hotel Abhishek 235327
Hotel Shreesagar 235145, 235345
Gokul Lodge 235031
Hotel Ganesh Kripa 235260
AnnapurnaBhojanalay 235l41
Omkar Bhojanalya 235310
Hotel Swati 235 l44
Hotel Samrat 235365
Krushnali Beach Resort
(3 star)
235635/36
235330/235351/52/53
Mathura Lodge 235209/235303
Hotel Sameer 235215
Hotel Rajanigandha 235265
Hotel Krishna Sea View 235647 / 235710
Bhau Joshi Khanaval 235293
Atharva Lodge  
Morya Lodge 235681
Sachin Hotel  
Matruchhaya Hotel  
Varadvinayak Dham Lodge 235532
Shri Mahalaxmi Holiday Resort 235575
Shree Kelkar Lodge 235182
Shree Krupa Sadan 235 l24
Yash Bording 235004
Peshave Niwas (Shree Deo Sansthan) 235223

Other Arrangement  
Shri. Ramesh Shrikrishna Kelkar 235279
Shri. Prakash Moreshwar Ghanwatkar 235253
Shri. Umesh Ashok Ghanwatkar 235258
Shri. Madhav Keshav Ghanwatkar 235256
Shri. Sharad B. Kolhatkar 235339
Shri. Vishwas M. Ghanwatkar 235270
Shri. Shrikant S. Bapat 235254
Shri. Milind Ganesh Bapat 235316
Shri. Amit Prabhakar Ghanwatkar 235335
Shri. Dinesh D. Bapat 235010
Shri. Chandrakant V. Ranade 235128
Shri. Makarand C. Kane 235314
Shri. Gajanan A. Joshi 235136
"Ashirvad" 235305
Shri. Chandrakant G. Thavare 235329
Shri. Dattaram P. Chavan 235117
Shri. Shantaram U. Surve 235399
Shri. Umesh Bhansari  
Shri. Bhalachandra B. Nalavade 235678